preskoči na sadržaj

Osnovna škola Bartula Kašića Zadar

 

Zaštita osobnih podataka

Člankom 8. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”) te člankom 16. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) utvrđeno je da svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka.

Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) dodatno se štite temeljna prava i slobode pojedinaca, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka.

Slijedom rečenog, Osnovna škola Bartula Kašića (u daljnjem tekstu: Škola), a sukladno točci 78. uvodnog dijela i člankom 24. stavak 2. Opće uredbe o zaštiti podataka, uvela je interne politike i provela mjere koje osobito ispunjavaju načela tehničke zaštite podataka i integrirane zaštite podataka, čija je svrha zaštita temeljnih prava i sloboda pojedinca (ispitanika) očuvanjem privatnosti njegovih osobnih podataka u svim segmentima poslovanja Škole.

 

Obrađujući osobne podatke ispitanika, Škola se osobito pridržava:

 • Načela zakonitosti, poštenosti i transparentnosti obrade = vodeći računa da obrada osobnih podataka bude u skladu s određenim pravnim temeljem i da se ispitanik informira o postupku obrade i njegovim svrhama,

 

 • Načela ograničavanja svrhe = vodeći računa da osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju budu prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama, ali je moguća daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe,

 

 • Načela smanjenja količine podataka = vodeći računa da osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju budu primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju,

 

 • Načela točnosti = vodeći računa da osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju budu točni i prema potrebi ažurni, poduzimajući svaku razumnu mjeru radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, a uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave,

 

 • Načela ograničenja pohrane = vodeći računa da podaci koji se prikupljaju i obrađuju moraju budu čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, uz opasku da su dulja razdoblja čuvanja moguća samo ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe uz provedbu primjerenih mjera zaštite propisanih Općom uredbom o zaštiti podataka,

 

 • Načela cjelovitosti i povjerljivosti = vodeći računa da osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju budu obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja,

 

 • Načela pouzdanosti = temeljem kojega Škola, kao voditelj obrade, odgovorna za poštivanje načela i da je teret dokaza na njoj.

 

Prava ispitanika

Prilikom obrade osobnih podataka temeljna prava ispitanika su pravo na:

 • Transparentnost i pristup podacima = podrazumijeva pravo ispitanika da mu Škola pruži informacije prilikom prikupljanja osobnih podataka odnosno da mu da potvrdu o istome te ga, između ostalog, obavijestiti o svrhama obrade i pravnoj osnovi za obradu podataka, primateljima, iznošenju u treće zemlje, razdoblju pohrane, mogućnosti povlačenja privole i drugim podacima.

 

 • Pravo na ispravak podataka = podrazumijeva da je Škola dužna ispitaniku, na njegov zahtjev, omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose, a uzimajući u obzir svrhe obrade, te ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

 

 • Pravo na brisanje ("Pravo na zaborav") = podrazumijeva pravo Ispitanika da od Škole ishodi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te Škola ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade, ako je ispitanik povukao privolu za obradu i ako su osobni podaci nezakonito obrađeni.

 

 • Pravo na ograničenje obrade podataka = podrazumijeva da, u pojedinim situacijama kada je točnost podataka osporavana ili kada pravo na brisanju ispitanik želi da voditelj obrade zadrži njegove podatke, ispitanik ima pravo zahtijevati da se obrada ograniči uz iznimku pohrane i nekih drugih vrsta obrade uz obvezu točnog navođenja osobnih podataka za koje se traži ograničenje obrade.

 

 • Pravo na prenosivost podataka = podrazumijeva pravo ispitanika da zaprimiti svoje osobne podatke, a koje je prethodno pružio Školi, u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane Škole, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru.

 

 • Pravo na prigovor = podrazumijeva pravo ispitanika da uložiti prigovor na obradu osobnih podataka ako se ista temelji na zadaće od javnog interesa, na izvršavanje službenih ovlasti Škole ili na njegove legitimne interese (uključujući i profiliranje). U slučaju uloženog prigovora Škola ne smije više obrađivati osobne podatke ispitanika osim ako dokaže da njegovi legitimni razlozi za obradu nadilaze interese ispitanika te radi zaštite pravnih zahtjeva.

 

 • Pravo na protivljenje donošenja automatiziranih pojedinačnih odluka (profiliranje) = podrazumijeva pravo ispitanika da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i Škole, ako je dopuštena zakonom kojim se propisuju odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika ili temeljena na izričitoj privoli ispitanika.

 

Više o zaštiti osobnih podataka

Za više informacija o zaštiti privatnosti ispitanika, svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima podataka, razdoblju čuvanja podataka, izvoru podatka te o pravima Ispitanika, možete poslati upit odnosno zahtjev Službeniku za zaštitu osobnih podataka Škole na adresu elektroničke pošte:

tajnik@os-bkasica-zadar.skole.hr 

ili na adresu:

Osnovna škola Bartula Kašića

Bribirski prilaz 2

23000  Zadar

 

Prilikom kontakta i podnošenja zahtjeva sukladno navedenim pravima, Škola će uložiti razumne napore za potvrđivanje vašeg identiteta i sprječavanje neautorizirane obrade osobnih podataka.

 

Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu

U svakom trenutku ispitanik može uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU-a u kojoj ima uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja njegovih prava, ako smatra da naša obrada njegovih osobnih podataka nije zakonita.

Izravni kontakti nadležnog nadzornog tijela u Republici Hrvatskoj su:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)

Martićeva 14

10 000 Zagreb

Telefon: 01 4609 000

Fax: 01 4609 099

e-mail: azop@azop.hr

Web: http://www.azop.hr


Psihološki kutak
STRUČNI ISPITI
Priloženi dokumenti:
dokumneti.rar

COVID-19

E-SAVJETOVALIŠTE

Dragi učenici i roditelji,

savjetujte se sa stručnim  suradnicama Škole

YES, I CAN

Zadruga Maraška

 

MASLAČAK

Pogledajte našu WEB stranicu!

MATEMATIČKI KLUB

Pogledajte našu WEB stranicu!

BARTULIN - ŠKOLSKE NOVINE

Pratite uz nas događanja iz naše škole, posjetite sve rubrike, zabavite se uz naš multimedijalni sadržaj!

UDŽBENICI 2020./2021.
E-DNEVNIK

 

Priloženi dokumenti:
e-D upute za roditelje.pdf

PROJEKTI

  

 

Zato što volim Zadar

   

Erasmus+

 

Priloženi dokumenti:
Flip&Movie- sazetak.docx

Linkovi

   

 

   

 

CMS za škole logo
Osnovna škola Bartula Kašića Zadar / Bribirski prilaz 2, HR-23000 Zadar / os-bkasica-zadar.skole.hr / ured@os-bkasica-zadar.skole.hr
preskoči na navigaciju