2019-09-25 10:04:55

WEB 2.0 I WEB 3.0 U PO ŽERAVA

Nova igrica koju sam izradila za učenike sa ciljem primjene znanja, sposobnosti ali i poticanje učenika  da se na kreativan i drugačiji način riješi zadani nastavni problem ( ili problemski zadatak). 
https://learningapps.org/7842881


Osnovna škola Bartula Kašića Zadar