2019-05-29 10:39:29

TANGRAM

Današnji kišni školski dan odlučili smo provesti uz igru pomoću nastavnih metodičkih predložaka na on line platformi file:///C:/Users/Korisnik/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/2TANGRAMSETSTOCOLOR%20(2).pdf.

Učenici su pomoću tangrama stvarali raznorazne oblike i na taj način ponovili matematičke sadržaje. 


Osnovna škola Bartula Kašića Zadar