2019-03-13 05:36:13

Web 2.0 alati u PO Žerava ( sat matematike)

U PO Žeravi tradicionalne metode rada su iza nas. Učimo na suvremen način koristeći web alate za učenje u poučavanje. Izrađujemo svoje prezentacije, kvizove ali i ponavljamo nastavne sadržaje pomoću web 2.0 online sadržaja. 


Osnovna škola Bartula Kašića Zadar